ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2113332141, 6979241988, info@3d-sf.gr 09:00 - 21:00
Τιμές χονδρικής, Ζητήστε προσφορά, Άμεση εξυπηρέτηση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ

Το 1ο e-shop στο χώρο του σιδήρου για επαγγελματίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - GDPR

Το παρόν έγγραφο περιέχει τους γενικούς όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη στον ιστότοπο http://www.3d-sf.gr.

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά στοιχεία γνωστοποιούνται στην εταιρεία μόνο όταν ο χρήστης τα παρέχει εκουσίως με σκοπό την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών του, την εγγραφή του σε ενημερωτικά δελτία (newsletter), την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών καθώς και για την επεξεργασία μελλοντικών αιτημάτων του. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του, της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για την επικοινωνία της εταιρείας με αυτόν.

Η εταιρεία SFiron δε διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβίβαση ή δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η εταιρεία επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης μπορεί ανα πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με την εταιρεία για την άσκηση των προβλεπόμενων στην κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία δικαιωμάτων του,  όπως αυτό της πρόσβασης, της ενημέρωσης, της διόρθωσης του περιορισμού της επεξεργασίας, της φορητότητας, της διαγραφής και της εναντίωσης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.  

Ο επισκέπτης δικαιούται να αναφερθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου.

Περιορισμός ευθύνης

 Η εταιρεία SFiron εφαρμόζει το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών. Αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση που απορρέει από τους νόμους και τις διατάξεις του κράτους και της ευρωπαϊκής ένωσης που έχουν σχέση με τις διαδικασίες αγοραπωλησίας, αποστολής, εγκυρότητας, συσκευασίας, πληρότητας των προϊόντων που διακινούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (link) προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία, δε φέρει ευθύνη για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι συγκεκριμένοι ιστότοποι κι εφόσον ο χρήστης εισέλθει σε αυτούς. 

Τα δεδομένα αποθηκεύονται και διατηρούνται στην πληροφοριακή βάση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος για ένα έτος. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος και εφόσον δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα από τον επισκέπτη, τα δεδομένα διαγράφονται οριστικά.  

Το ηλεκτρονικό κατάστημα προτρέπει τους καταναλωτές να ενημερωθούν από τους παρακάτω συνδέσμους :

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενα, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής καθώς και φωτογραφικό υλικό είναι πνευματική ιδιοκτησία του www.3d-sf.gr. Τα δε σήματα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην εν λόγω ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα σύμφωνα με την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία και η όποια παραβίαση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, της τροποποίησης, της διανομής, της μετάδοσης, της αναδημοσίευσης, της επίδειξης, ή της απόδοσης του περιεχομένου τους, είναι αυστηρά απαγορευμένη και επισύρει κυρώσεις.

Περιεχόμενο

Ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.3d-sf.gr ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Ευθύνη χρήστη

Με βάση το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ο επισκέπτης εφόσον ενημερώθηκε με το παρόν  παραχωρεί και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, για τη χρήση αυτών με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο και για συγκεκριμένους σκοπούς όπως αυτoί ορίζονται παραπάνω.

Αγορά προϊόντων

Κατά την παραγγελία ο χρήστης καθοδηγείται βήμα βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Για την ολοκλήρωση της αγοράς ο χρήστης είτε ως επισκέπτης είτε μετά την εγγραφή του, επιβεβαιώνει ότι έλαβε γνώση των όρων και προϋποθέσεων και προχωρεί στην πληρωμή και εξώφληση. Η παραγγελία καταχωρείται, επεξεργάζεται και μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, εκτελείται και αποστέλεται. Σε όλα τα παραπάνω στάδια ο χρήστης ενημερώνεται με μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και sms. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής καθώς και ο ΦΠΑ. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, εάν υπάρχουν, και του ΦΠΑ) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τις τιμές, έστω και αν δεν έχει προβεί στις σχετικές διορθώσεις των αναρτήσεων  (π.χ. σε περιπτώσεις συνεχόμενων ανατιμήσεων πρώτων υλών, σε αδυναμία έγκαιρης αλλαγής που μπορεί να οφείλεται σε εργασίες συντήρησης  του ιστοτόπου κτλ.) Μπορεί ωστόσο να γνωστοποιεί στο χρήστη καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διαφοροποίηση αυτή (είτε με σχετική ανάρτηση – ενημέρωση στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής e-mail). Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει προβεί σε πληρωμή προϊόντων κι εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία, μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω καθώς και για την διαδικασία επιστροφής προϊόντων και λήψης χρημάτων όπως αναφέρονται στην Πολιτική εγγύησης και επιστροφών των προϊόντων.

 

Item added to cart.
0 items - 0,00 

Τμήμα πωλήσεων

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή τροποποίηση θα θέλατε σχετικά με την παραγγελία σας, το τμήμα μας είναι στη διάθεση σας!