ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Υποδοχή κλειδαριάς υψηλής ακρίβειας.

Άψογη εφαρμογή κλειδαριάς – κυλίνδρου.

Εκκαθάριση

Περιγραφή

Υλικά υψηλής ποιότητας

Στραντζαριστοί χαλυβδοσωλήνες τετράγωνης και ορθογώνιας διατομής ψυχρής (DCP) και θερμής (ΜΑΥΡΑ) ελάσεως, γαλβανιζέ.

Διατίθενται σε τετράγωνη και ορθογώνια διατομή, ενισχυμένου, βαρεως τύπου και κοιλοδοκοί.

Δυνατότητα υποδοχής κλειδαριάς σε 1 / 2 / 3 σημεία κατόπιν παραγγελίας.

ΕικόναΌνομαΑγοραστεhf:att:pa_diastasihf:att:pa_diatomihf:att:pa_galvanismahf:att:pa_katergasiahf:att:pa_pachoshf:att:pa_xroma
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 38Χ38, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 38Χ38, Μαύρο
38%cf%8738mavro
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 38Χ38, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 38Χ38, Γαλβανιζέ
38%cf%8738galvanize
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 40Χ30, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 40Χ30, Μαύρο
40%cf%8730mavro
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 40Χ30, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 40Χ30, Γαλβανιζέ
40%cf%8730galvanize
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 50Χ30, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 50Χ30, Μαύρο
50%cf%8730mavro
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 50Χ30, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 50Χ30, Γαλβανιζέ
50%cf%8730galvanize
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 50Χ50, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 50Χ50, Μαύρο
50%cf%8750mavro
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 60Χ30, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 60Χ30, Μαύρο
60%cf%8730mavro
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 60Χ30, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 60Χ30, Γαλβανιζέ
60%cf%8730galvanize
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 60Χ40, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 60Χ40, Μαύρο
60%cf%8740mavro
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 60Χ40, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 60Χ40, Γαλβανιζέ
60%cf%8740galvanize
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 80Χ40, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 80Χ40, Μαύρο
80%cf%8740mavro
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 80Χ40, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 80Χ40, Γαλβανιζέ
80%cf%8740galvanize
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 100Χ40, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 100Χ40, Μαύρο
100%cf%8740mavro
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 100Χ40, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - 100Χ40, Γαλβανιζέ
100%cf%8740galvanize
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 40Χ30, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 40Χ30, Μαύρο
40%cf%8730mavro
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 40Χ30, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 40Χ30, Γαλβανιζέ
40%cf%8730galvanize
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 40Χ40, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 40Χ40, Μαύρο
40%cf%8740mavro
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 40Χ40, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 40Χ40, Γαλβανιζέ
40%cf%8740galvanize
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 50Χ30, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 50Χ30, Μαύρο
50%cf%8730mavro
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 50Χ30, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 50Χ30, Γαλβανιζέ
50%cf%8730galvanize
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 50Χ50, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 50Χ50, Μαύρο
50%cf%8750mavro
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 50Χ50, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 50Χ50, Γαλβανιζέ
50%cf%8750galvanize
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 60Χ30, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 60Χ30, Μαύρο
60%cf%8730mavro
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 60Χ30, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 60Χ30, Γαλβανιζέ
60%cf%8730galvanize
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 60Χ40, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 60Χ40, Μαύρο
60%cf%8740mavro
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 60Χ40, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 60Χ40, Γαλβανιζέ
60%cf%8740galvanize
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 80Χ40, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 80Χ40, Μαύρο
80%cf%8740mavro
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 80Χ40, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 80Χ40, Γαλβανιζέ
80%cf%8740galvanize
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 100Χ40, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 100Χ40, Μαύρο
100%cf%8740mavro
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 100Χ40, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 100Χ40, Γαλβανιζέ
100%cf%8740galvanize
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 40Χ30, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 40Χ30, Μαύρο
40%cf%8730mavro
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 40Χ30, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 40Χ30, Γαλβανιζέ
40%cf%8730galvanize
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 40Χ40, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 40Χ40, Μαύρο
40%cf%8740mavro
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 40Χ40, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 40Χ40, Γαλβανιζέ
40%cf%8740galvanize
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 50Χ30, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 50Χ30, Μαύρο
50%cf%8730mavro
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 50Χ30, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 50Χ30, Γαλβανιζέ
50%cf%8730galvanize
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 50Χ50, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 50Χ50, Μαύρο
50%cf%8750mavro
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 50Χ50, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 50Χ50, Γαλβανιζέ
50%cf%8750galvanize
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 60Χ30, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 60Χ30, Μαύρο
60%cf%8730mavro
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 60Χ30, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 60Χ30, Γαλβανιζέ
60%cf%8730galvanize
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 60Χ40, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 60Χ40, Μαύρο
60%cf%8740mavro
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 60Χ40, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 60Χ40, Γαλβανιζέ
60%cf%8740galvanize
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 80Χ40, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 80Χ40, Μαύρο
80%cf%8740mavro
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 100Χ40, Μαύρο
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 100Χ40, Μαύρο
100%cf%8740mavro
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 80Χ40, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 80Χ40, Γαλβανιζέ
80%cf%8740galvanize
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 100Χ40, Γαλβανιζέ
ΜΠΟΪ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ - 100Χ40, Γαλβανιζέ
100%cf%8740galvanize

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
Διαστάσεις Μ/Δ
error: Alert: Content is protected !!